Atjaunots: 27.06.2017

Konkurss Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieka amatam

Valsts kanceleja izsludina konkursu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieka amatam. 
Aicinām mērķtiecīgu, profesionālu un uz rezultātu orientētu vadītāju, kam uzticēsim atbildīgu darbu labklājības ministra pārraudzībā esošā iestādē, kas uzrauga un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Prasības pretendentiem:

 • nevainojama reputācija;
 • sociālo zinātņu maģistra grāds, vēlams tiesību zinātnēs, vadības zinībās vai sociālajā darbā;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze vadošā amatā ar vismaz 20 padotajiem darbiniekiem;
 • ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē vai pašvaldībā;
 • teicamas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību un bāriņtiesu darbības jomā;
 • izpratne par valsts pārvaldes, administratīvā procesa un informācijas drošības jautājumiem;
 • angļu un krievu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu iestādē, kas īsteno valsts politiku bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību aizsardzības jomā saskaņā ar labas pārvaldības un kopējā sabiedriskā labuma principiem;
 • jaunu izaicinājumu un profesionālās izaugsmes iespējas, veicinot iestādes darbības attīstību;
 • mēnešalgu atbilstoši amatam noteiktajai 14. mēnešalgu grupai (amatam noteikta 1. saime "Administratīvā vadība", IVB līmenis);
 • motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem un sociālās garantijas, tostarp veselības apdrošināšanu.

Pretendentu atlase tiks veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība". Vadības kompetenču novērtēšanā vērtēs šādas pretendenta kompetences: stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, komandas vadīšana, orientācija uz attīstību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Pretendentiem lūdzam līdz 2017.gada 17.jūlijam iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Valsts kancelejā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520, vai, nosūtot elektroniski, uz e-pastu: konkurss@mk.gov.lv šādus dokumentus (ar norādi "Pieteikums konkursam uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieka amatu"):

 1. motivētu pieteikumu, kurā iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
 2. pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv);
 3. augstāko izglītību un svešvalodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot;
 4. pretendenta redzējumu par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbības prioritātēm un attīstības iespējām nākamo piecu gadu laikā (vēlams līdz 2000 vārdiem).

Tālrunis uzziņām: 67082904.