Atjaunots: 19.05.2017

Citi tiesību akti

Deklasificēti sākot ar 2016.gada 2.janvāri:

 • Pozīcija Nr. 1. Par Gazprom Saistību priekšlikumiem attiecībā uz Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgiem (apstiprināta MK 03.05,2017. sēdē (prot. Nr.22  41.§), vispārpieejama pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā)

 • Ministru kabineta 2017. gada 24. februāra rīkojums Nr. 93 "Par Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu" (pieņemts MK 14.02.2017. sēdē, prot. Nr. 7  52. §)

 • Informatīvais ziņojums “Par atklātā konkursā par drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu valsts (Latvijas Republikas) naftas produktu rezervju izveidei saņemtiem piedāvājumiem” (pieņemts zināšanai Ministru kabineta 07.05.2013. sēdē,  prot. Nr. 27  23. §). Deklasificēts saskaņā ar EM 25.04.2017. vēstuli Nr. 442-1-3013 

   


 • Ministru kabineta 2017. gada 8. marta  rīkojums Nr. 112 “Par darba grupu”  (pieņemts MK 07.03.2017. sēdē  - prot. Nr. 11  39.§, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā) (anotācija)

 • Ministru kabineta atbildes vēstule tiesībsargam par grozījumu veikšanu noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 2.pielikuma 2.punktā un 2.4.punktā, nodrošinot, lai apdzīvotā vietā (pilsētā vai ciemā) izvietotās atklātās autosporta un motosporta bāzes radītā vides trokšņa robežlielumi un to novērtēšana atbilstu likuma “Par piesārņojumu” 2.panta 7.punkta prasībām (atbalstīts MK 21.02.2017. sēdē (prot. Nr. 9  40.§), vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā)

 • Ministru kabineta 2017. gada 20. februāra rīkojums Nr. 82 “Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē” (pieņemts MK 20.02.2017. sēdē  - prot. Nr. 8  2.§, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā) 
 • Anotācija

 • Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra rīkojums Nr.30 "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē un Direktoru padomē” (vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā)

 • Likumprojekts “Par Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu”. (atbalstīts 26.05.2015. MK sēdē – prot. Nr.26  45.§, vispārpieejams pēc nolīguma parakstīšanas)

L​ikumprojekts (.pdf)
Anotācija (.pdf)
Nolīgums LV (.pdf)
Agreement ENG (.pdf)


 • Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojums Nr.481 "Par valsts līdzdalības iegūšanu akciju sabiedrībā "Conexus Baltic Grid"" (.pdf)

 • Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par sadarbību aizsardzības jomā LV un ENG valodās (.pdf) (atbalstīts MK 10.01.2017. sēdē - prot. Nr.2  31.§, vispārpieejams pēc nolīguma parakstīšanas) Anotācija
 • Informatīvais ziņojums “Par iespēju ieviest aizliegumu sabiedriskās vietās nēsāt seju aizsedzošu apģērbu” (izskatīts 2015.gada 10.novembra Ministru kabineta sēdē, prot. Nr.58, §43)