Atjaunots: 20.02.2017

Citi tiesību akti

Deklasificēti sākot ar 2016.gada 2.janvāri:

  • Ministru kabineta 2017. gada 20. februāra rīkojums Nr. 82 “Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē” (pieņemts MK 20.02.2017. sēdē  - prot. Nr. 8  2.§, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā) 
    Anotācija

  • Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra rīkojums Nr.30 "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē un Direktoru padomē” (vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā)

  • Likumprojekts “Par Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu”. (atbalstīts 26.05.2015. MK sēdē – prot. Nr.26  45.§, vispārpieejams pēc nolīguma parakstīšanas)

L​ikumprojekts (.pdf)
Anotācija (.pdf)
Nolīgums LV (.pdf)
Agreement ENG (.pdf)


  • Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojums Nr.481 "Par valsts līdzdalības iegūšanu akciju sabiedrībā "Conexus Baltic Grid"" (.pdf)

  • Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par sadarbību aizsardzības jomā LV un ENG valodās (.pdf) (atbalstīts MK 10.01.2017. sēdē - prot. Nr.2  31.§, vispārpieejams pēc nolīguma parakstīšanas) Anotācija
  • Informatīvais ziņojums “Par iespēju ieviest aizliegumu sabiedriskās vietās nēsāt seju aizsedzošu apģērbu” (izskatīts 2015.gada 10.novembra Ministru kabineta sēdē, prot. Nr.58, §43)