Atjaunots: 29.12.2016

Apbalvošanas padome

Ministru kabineta Apbalvošanas padome izskata ierosinājumus par Ministru kabineta apbalvojumu - Ministru Kabineta balvas un Ministru kabineta Atzinības raksta - piešķiršanu un virza izskatīšanai Ministru kabinetā.

Padomē darbojas 7 pārstāvji, un tā ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 5 padomes pārstāvji. Lai arī padomes sēdes ir slēgtas, ar sēžu protokoliem ikviens var iepazīties.

Apbalvošanas padomes sastāvs:

  • Apbalvošanas padomes priekšsēdētāja - Dace Melbārde, kultūras ministre
  • Apbalvošanas padomes priekšsēdētāja vietnieks - Kārlis Šadurskis, izglītības un zinātnes ministrs

Apbalvošanas padomes locekļi:

  • Uldis Augulis, satiksmes ministrs
  • Aigars Freimanis, Ministru prezidenta padomnieks
  • Mārtiņš Krieviņš, Valsts kancelejas direktors
  • ​Dana Reizniece-Ozola, finanšu ministre
  • Jānis Stradiņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētājs

Lēmumu pieņemšanas process

Lēmumu pieņemšana par Ministru kabineta balvas un Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu notiek atklātā balsošanā ar balsu vairākumu. Balsošana var būt aizklāta, ja to pieprasa kāds no padomes locekļiem. Ja balsu skaits dalās līdzīgi, jautājumu izskata atkārtoti nākamajā padomes sēdē. Ja atkārtotajā padomes sēdē balsu skaits atkal sadalās līdzīgi, priekšlikums tiek uzskatīts par noraidītu.

Ministru kabineta Apbalvošanas padomes sekretāre Irēna Pļaveniece. tālrunis 67082911, e-pasts irena.plaveniece@mk.gov.lv

Ministru kabineta apbalvojumi

Latvijas Republikā vienotajā apbalvojumu sistēmā līdzās  Triju Zvaigžņu ordenim  nozīmīga vieta ir Ministru kabineta apbalvojumiem.

Ministru kabineta balva

Ministru kabineta balva ir Latvijas Republikas valdības augtākais apbalvojums – nākamais augstākais aiz Triju Zvaigžņu ordeņa.

Balvu pasniedz par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citās valstij nozīmīgās jomās.

Ministru kabineta balva ir naudas summa 7115 eiro (5000 latu) apmērā, Ministru kabineta Goda diploms un Ministru kabineta balvas nozīmīte.

Kārtība, kādā piešķir valdības augstāko apbalvojumu, noteikta Ministru kabineta noteikumos

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Ministru kabineta balvu iedibināja 1995.gadā, simboliski atjaunojot Tēvzemes balvu. Tēvzemes balva ir Latvijas Republikas valdības augstākā apbalvojuma - Ministru kabineta balvas – vēsturiskā priekštece, ko 1937.gadā dibināja prezidents Kārlis Ulmanis. Tēvzemes balvu pasniedza līdz 1940.gadam.

Pēc Valsts heraldikas komisijas aicinājuma, 2013.gadā Valsts kanceleja sadarbībā ar dizaina biroju „H2E” pilnveidoja apbalvojuma vizuālo koncepciju, lai prestižā balva, kas ietver Ministru kabineta Goda diplomu un Ministru kabineta balvas krūšu nozīmīti, atbilstu gan Latvijas Republikas valdības augstākā apbalvojuma statusam, gan 21.gadsimta saturiskajam konceptam, mākslinieciskajām un tehnoloģiskajām iespējām.

Video: Kas ir Ministru kabineta balva? – Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Jānis Stradiņš

 

Video: Kā tapa Ministru kabineta balvas Goda diploms un krūšu nozīmīte?

 

Ministru kabineta Atzinības raksts

Ministru kabineta Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu Latvijas Republikas valdības atzinību privātpersonām, t.sk., ārvalstniekiem, par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

Ierosinājumu par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu Apbalvošanas padomē iesniedz Ministru prezidents, ministri, pašvaldību vadītāji, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis vai citu nevalstisku organizāciju vadītāji. Ministru kabineta Atzinības rakstu Ministru kabinets nodibināja 1995.gada aprīlī.

Atzinības rakstu pasniedz svinīgā ceremonijā mēneša laikā pēc Atzinības raksta piešķiršanas.

Ministru kabineta Diploms

Ministru kabineta Diplomu pasniedz, lai izteiktu augsto novērtējumu par izglītojamo gūtajiem sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un par sportistu izcilajiem sasniegumiem sportā.

Izglītojamam diplomu piešķir par individuālajiem sasniegumiem klātienes starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs (matemātikā, fizikā, ķīmijā, informātikā, bioloģijā), ja olimpiādē piedalījušās vismaz 45 valstis.

Ministru kabineta Diplomu Ministru kabinets nodibināja 2014.gada aprīlī.

Ministru kabineta apbalvojumu laureāti

Tēvzemes balvas laureāti (.pdf)

Ministru kabineta balvas laureāti (.pdf)

Ministru kabineta Atzinības rakstu saņēmēji (.pdf)

Ministru kabineta diploma saņēmēji (.pdf)