Aktualitātes

17.10.2017 Satiksmes ministrija

Valdības sēdē, 17.oktobrī apstiprinātie noteikumi par kārtību, kādā tiek organizēta lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšana.

12.10.2017 Tieslietu ministrija

Ceturtdien, 12. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika atbalstīts likumprojekts “Tiesībaizsardzības nolūkos apstrādājamo personas datu likumprojekts”, kas izstrādāts ar mērķi aizsargāt fizisku personu pamattiesības uz personas datu aizsardzību.

12.10.2017 Tieslietu ministrija

Ceturtdien, 12. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika atbalstīts Tieslietu ministrijas izstrādātais likumprojekts - “Personas datu apstrādes likums”, kas nosaka Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regulas) piemērošanu Latvijā. Regulas piemērošana tiks uzsākta 2018. gada 25. maijā, nosakot vienādus noteikumus personas datu aizsardzībai visā Eiropas Savienībā (ES).

12.10.2017 Izglītības un zinātnes ministrija

Šodien, 2017. gada 12. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts “Par prioritārajiem virzieniem zinātnē no 2018. līdz 2021. gadam”. Pamatojoties uz valsts attīstības nostādnēm un sabiedrības interesēm IZM ir izvirzījusi astoņus virzienus, kuros tupamākajos četros gados tiks fokusēts Latvijas zinātnieku darbs.

12.10.2017 Veselības ministrija

Šodien, 12. oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Veselības ministrijas izstrādātais mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna projekts 2018. - 2020.gadam*. 

11.10.2017 Ministru prezidents

Ministru prezidents Māris Kučinskis trešdien, 11. oktobrī, Baltinavā piedalījās Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē.

11.10.2017 Labklājības ministrija

Labklājības nozares nozīmīgākie pasākumi 2018. gadā ir ģimenes valsts pabalsta palielināšana, atbalsts audžuģimenēm un adoptētājiem, dažādu sociālo programmu attīstība: tehnisko palīglīdzekļu pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti, jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izveide un esošo pilnveidošana. Šiem prioritārajiem pasākumiem paredzēti 39,3 miljoni eiro. 

11.10.2017 Ministru prezidents

Ministru prezidenta Māra Kučinska birojā no trešdienas, 11. oktobra, darbu sāk ārštata padomnieks Latgales attīstības jautājumos Gunārs Upenieks.

10.10.2017 Tieslietu ministrija

Otrdien, 10. oktobrī, Ministru kabinets apstiprināja valsts budžeta likumprojektu 2018. gadam, tādējādi atbalstot arī Tieslietu ministrijas (TM) izstrādāto budžeta projektu tieslietu nozarē 2018. gadam. 

10.10.2017 Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrijas prioritārie pasākumi 2018.gadā ir augstākās izglītības iestāžu akadēmiskā personāla darba samaksas palielinājums, fundamentālo un lietišķo pētījumu un valsts pētījumu programmu nodrošināšana, kā arī sociālā atbalsta nodrošināšana tiem pirmspensijas vecuma pedagogiem, kuri neturpinās darbu izglītības iestādē. Kopumā Izglītības un zinātnes ministrijas prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirti 14,9 miljoni eiro, liecina otrdien, 2017.gada 10.oktobrī, valdībā apstiprinātais likumprojekts “Par valsts budžetu 2018.gadam”. 

Lapas